Ecclefechan ja Lockerbie

Ecclefechan ja Lockerbie

Ok. 15 km Gretnosta on ECCLEFECHANin kylä, filosofin syntymäpaikka, historioitsija ja esseisti Thomas Carlyle (17954881). Carlyle syntyi kalvinistisen talonpojan perheessä. Hänen historiallinen luonnoksensa. Ranskan vallankumous …