Glasgow Centrum – Pubs en bars

Glasgow Centrum – Pubs en bars

Tot voor kort leverden de pubs van Glasgow een belangrijke bijdrage aan de slechte reputatie van de stad over de Clyde; vreemden hadden niets in hen te zoeken. Hoewel er in die mening veel overdrijving was, het was niet helemaal ongegrond. Dziś