Duns

Flytter innover fra Eyemouth på B6355 og A6105, du vil krysse det fruktbare jordbruksområdet til Merse og nå den sjelden besøkte markedsbyen DUNS. Her ble en motorsportmester født, tidligere bonde, Jim Clark. Izba