Dumbarton

Dumbarton

DUMBARTON, grundade ca.. V w., idag är det en ful konkret stad, som koncentrerade alla de värsta funktionerna i efterkrigstidens arkitektur och stadsplanering. Talking Heads-fans kan behålla faktumet i Dumbarton, że jest to miejsce urodzenia