Duns

Flytta inåt landet från Eyemouth på B6355 och A6105, du kommer att korsa den bördiga jordbruksmarken i Merse och nå den sällan besökta marknadsstaden DUNS. Här föddes en motorsportmästare, tidigare bonde, Jim Clark. Izba