Ecclefechan i Lockerbie

Ecclefechan i Lockerbie

Ok. 15 km från Gretno ligger byn ECCLEFECHAN, filosofens födelseplats, historikern och essayisten Thomas Carlyle (17954881). Carlyle föddes i familjen till en kalvinistisk bonde. Hans historiska skiss med titeln. franska revolutionen …