Kära drottning

Kära drottning

32-km avstånd mellan Newton Stewart och New Galloway, kallade drottningens väg (Queen's Way), korsar södra spetsen av Galloway Forest Park (Galloway Forest Park), vars unika landskap bildas av kullar täckta av skogar, lśniące jeziora i