Lár na hAlban Theas

Clúdaíonn dronuilleog leathan talún an chuid lárnach de dheisceart na hAlban, atá suite idir Cheviot Mills ar an teorainn le Sasana agus ag bun na slabhraí Pentland agus Moorfoot ó dheas ó Dhún Éideann. W regionie tym znajduje się kilka najładniejszych zakątków Wyżyny

Edynburg – Południowe wzgórza

Wzgórza sięgające granic południowych przedmieść Edynburga zachęcają do spacerów, będących okazją do podziwiania wspaniałych widoków. Królewskie Obserwatorium (Royal Observatory; Codz IV-IX. 12.00-17.30 i 19.00-21.00; X-III codz. 13.00-17.00 i 19.00-21.00 z wyjątkiem pt.13.00-21.00; 2 £) stoi na szczycie Blackford Hill, w …