Ecclefechan i Lockerbie

Ecclefechan i Lockerbie

Ok. 15 km od Gretna znajduje się wioska ECCLEFECHAN, miejsce urodzenia filozofa, historyka i eseisty Thomasa Carlyle’a (17954881). Carlyle przyszedł na świat w rodzinie kalwińskiego chłopa. Jego szkic historyczny pt. Rewolucja francuska …