ARCHITEKTURA GLASGOW

ARCHITEKTURA GLASGOW

Podwaliny pod Glasgow położyli chrześcijańscy misjonarze, rozbudowali je kupcy, a artyści i mecenasi uczynili kwitnącym ośrodkiem kultury. Można w nim oglądać budowle reprezentatywne dla wszystkich niemal epok w dziejach architektury, od średniowiecznej katedry …