Edynburg – Royal Mile – Canongate

Edynburg – Royal Mile – Canongate

Przez ponad 700 lat teren, przez który obecnie biegnie Canongate, był samorządnym miastem, oficjalnie oddzielonym od stolicy. W ostatnich dziesięcioleciach prowadzono lu z dużym rozmachem prace restauratorskie. Dwa spośród …