John Knox – życiorys

John Knox – życiorys

Protestancki reformator John Knox był na równi darzony pochwałami, jak i krytykowany za wzrost akcentów narodowych w kulturze Szkocji, wywołany przez kalwinizm, który wywarł i nadal wywiera wpływ na historię tego …