Edynburg – Północna część Nowego Miasta

Edynburg – Północna część Nowego Miasta

Północna część Nowego Miasta powstała jako pierwsza na drodze rozbudowy pierwotnego zrębu XVIII-wiecznego Edynburga. Jej początki sięgają 1801 r.; dzisiaj dzielnica obejmuje teren na północ od Queen Street, pomiędzy India Street na zachodzie i Broughton Street na wschodzie, aż do Fettes Row na północy. Przetrwała w o wiele lepszym stanie aniżeli Nowe Miasto: prawie wszystkie ulice, z wyjątkiem jednej, nie zmieniły swego wyglądu, zachowując na ogół mieszkalny charakter. Jednym z najciekawszych budynków w tej części Edynburga jest neonormandzki kościół Mansfield Place, na rogu ulic Broughton i East London, budowany pod koniec XIX w. dla dziwnej, nie istniejącej już sekty Apostołów Katolickich. Przez 30 lat świątynia stała nie wykorzystana i zaniedbana; od chwili, gdy odzyskała status miejsca kultu, jej ochrona stała się obsesją grupy miejscowych konserwatorów. Główną przyczyną ich zainteresowania obiektem jest cykl malowideł ściennych, dzieło urodzonej w Dublinie Phoebe Traquair, jednej z czołowych przedstawicielek szkockiego ruchu Arts and Crafts. Praca nad dekoracją kościoła trwała 8 lat, artystce udało się osiągnąć świeżość i świetlistość iluminacji średniowiecznych manuskryptów. Malowidła wymagają natychmiastowej i gruntownej konserwacji, która zapobiegnie ich całkowitemu zniszczeniu. Zainteresowanie niezwykłym dziełem sztuki odżyło w 1993 r., kiedy kościół ponownie udostępniono zwiedzającym w okresie letnim. W przyszłości, o ile pozwolą na to fundusze, Mansfield Traquair Trust (tel. 5571662) ma nadzieję odrestaurować malowidła i uczynić z kościoła ośrodek kulturalno-artystyczny.