Edynburg – Holyrood

Edynburg – Holyrood

U stóp Canongate leży Holyrood, edynburska rezydencja królewska. Legenda, która opowiada ojej założeniu w 1128 r., została zapisana wXV-wiecznym manuskrypcie, tu właśnie przechowywanym. Wedle niej król Dawid I, syn Malkolma Canmore i św. Małgorzaty, wybrał się pewnego …

Edynburg – Royal Mile – Canongate

Edynburg – Royal Mile – Canongate

Przez ponad 700 lat teren, przez który obecnie biegnie Canongate, był samorządnym miastem, oficjalnie oddzielonym od stolicy. W ostatnich dziesięcioleciach prowadzono lu z dużym rozmachem prace restauratorskie. Dwa spośród najciekawszych efektów ambitnego programu odbudowy …

John Knox – życiorys

John Knox – życiorys

Protestancki reformator John Knox był na równi darzony pochwałami, jak i krytykowany za wzrost akcentów narodowych w kulturze Szkocji, wywołany przez kalwinizm, który wywarł i nadal wywiera wpływ na historię tego kraju i charakter jego mieszkańców.…